Середа
21.11.2018
17:38
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ЯБЛУНИЦЬКИЙ ДНЗ
"СТРУМОЧОК"
Головна РеєстраціяВхід
Каталог статей »
Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу
Мої статті [3]

Головна » Статті » Мої статті

Методична робота в дошкільному навчальному закладі

1. Навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу.
Адміністрацією та педагогічним колективом ЯблуницькогоДНЗ"Струмочок" створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
Оформлення групових кімнат, кабінетів, залів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності
предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування простору групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
Для того, щоб розділити групову кімнату на окремі зони, використовуються різні предмети обстановки: невисокі шафи, полички, куби, ширми, спеціально створенні ігрові та сенсорні стінки.
Підбір ігор та іграшок в різновіковій групі відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України.
Навчально-виховний процес у групах ДНЗ забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми «Малятко». У групі створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.
Інформація про зміст міні-методичних кабінетів відображена у спеціальних паспортах, де по кожному розділі програми вказані наявність відповідної методичної літератури, художньої дитячої літератури, дидактичних ігор, демонстраційного і роздаткового матеріалів,розроблені картотеки дидактичних ігор по всіх розділах програми, картотеки рухливих ігор (з урахуванням основного руху).
Вихователі дошкільного закладу використовують технічні засоби навчання: магнітофон, діапроектор.
Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичниймікро- кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає нормам мікро-кабінет забезпечений дитячою та методично літературою відповідно переліку програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України згідно наказу № 1/9-382 від 21.07.2004 р. книжковий фонд бібліотеки поділений на чотири підрозділи: методична література з каталогом по розділах програми; журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори українських класиків, дитячих поетів і письменників); новинки методичної літератури.
1. Окремими розділами виділено нормативні, директивні документи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки, обласного,районного управління освіти; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, педагогічна пропаганда.
На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» оснащено комп’ютером, ксероксом, принтером.
Для реалізації одної з основних функцій роботи– забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: дитячої художньої літератури, пізнавальної літератури, дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор,
періодичних видань, книга обліку іграшок та посібників, книга отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.
зібрані тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.
в мікоро-кабінеті регулярно організуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Готуємось до огляду-конкурсу».

2. Науковий рівень методичної роботи.
Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у Концепції розвитку дошкільного навчального закладу" Струмочок"на 2008-2013 н.р., обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців:
У лютому 2005 року була проведена педагогічна рада: «Орієнтація вихователя на особистість дитини з урахуванням її психологічних та вікових особливостей»;
У січні 2005 року проведена тематична перевірка: «Врахування психологічних особливостей дітей, створення умов для комфортного перебування»;
У 2005 -2006 році було проведено семінар-практикум: «Забезпечення психічного здоров’я дітей»;
У вересні 2008 року проведено теоретичний семінар у вигляді «круглого столу»
«Орієнтир-особистість» (перехід до особистісно-орієнтованої системи).
У координації методичної роботи закладу активну участь бере творча група, яка відповідно до річного плану працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми:
У 2004-2005, 2005-2006 н.р. творча група працювала над проблемою «Пошук нетрадиційних форм, методів у роботі з дітьми»;
У 2006-2007, 2007-2008 н.р. – над проблемою: «Актуалізація теоретичних знань і практичного досвіду по питанню використання різних загальнорозвиваючих рухів та спортивних вправ дітей дошкільного віку."
У 2008-2009 н.р. – «Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку».
У 2009-2010н.р.-"Фізичне виховання-важливий фактор всебічного розвитку. Воно здійснюеться у тісному взаеморозумінні зрозумовим моральним,естетичним і трудовим вихованням".
3. Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи.
Перевіркою встановлено, що методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), самоосвіта. До курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи.
В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.
Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування): «Експериментування – крок до творчого пізнання таємниць рідної природи», «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дошкільника в сім’ї», «Педагогічні передмови виховання самостійності засобами сюжетно-рольових ігор дошкільників», «Інтеграція і моделювання у навчально-виховному процесі дошкільної установи».
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями проводяться. різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, консультації, методичні рекомендації, методичний тренінг, анкетування, , відвідування та перегляд занять, робота з документацією). За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.
Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»): у поточному навчальному році
педагогічна рада "Мовленева діяльність та її вплив на всебічний розвиток дитини" 2009р. (листопад);
у лютому 2010 року було проведено педагогічну раду :"Аналіз стану роботи фізичного виховання дітей, формування уних свідомого ставлення до власного здоровя та навколишнього середовища".
у квітні 2011 року планується проведення педагогічної ради: «Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят» у формі позиційної дискусії.
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок «Майстерня чарівниці природи», «Кожен батько – чарівник» - виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка посібників з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що використовуються в дошкільному закладі.
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

4. Вивчення, узагальнення та впровадження позитивного педагогічного досвіду.
За останні 5 років в дошкільному закладі не планувалось вивчення позитивного досвіду педагогічних працівників.

5. Зміст та ефективність роботи педкабінету.
Педагогічний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу.
Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.
В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
- Конвенція про права дитини;
- Інструкція «Про ділову документаціяю в дошкільних закладах»;
- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
- Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
- Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
- Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
- Концепція екологічної освіти України;
- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.
В достатній кількості навчально-наочних посібників, ТЗН тощо. На виконання наказу МОН України від 11.09.2002р. та відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» методичний кабінет оснащено комп’ютером, відеомагнітофоном, ксероксом, принтером.
Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.
Складовою діяльності педкабінету е методичний куточок, до якого входять: - Інформація про річні завдання, шляхи їх вирішення;
- Інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчої групи;
- План роботи закладу на поточний місяць, де вміщено інформацію про проведення методичних заходів в закладі, місті;
- Атестаційний куточок;
- Стенд «Готуємось до педради».
Відповідно до вимог оформлені довідки та накази по тематичних перевірках, матеріали семінарів-практикумів, тематичних декадників, тижневиків, що проводилися.
Методична література ( в достатній кількості) зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і висвітлюються у експозиціях спеціально облаштованих тематичних виставок.
Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення та постійне поповнення змісту паспорта методичного кабінету ( по розділах програми), що дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять.
Зібрано велику кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.
З метою вивчення , узагальнення і розповсюдження позитивного батьківського досвіду у дошкільному закладі створено фонд батьківських педагогічних надбань: - досвід сімей Кості Шміляка, Насті Палійчук ,Христини Скорейко, Стаса Федорчука.
Належна увага приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка.
В дошкільному закладі достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики та планування корекційної роботи з дітьми.

6. Ведення педагогічної документації дошкільного закладу.
У дошкільному навчальному закладі» документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», затвердженою Наказом Міністерства освіти № 32 від 30.01.1998 р.
Усі документи зберігаються в певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення, за кожним з них закріплена відповідальна особа.
В кабінеті завідувачки в наявності вся необхідна документація, зокрема:
- річний план роботи;
- місячні плани, що забезпечують виконання річного;
- діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу, за результатами вивчення навчально-виховного процесу робляться висновки, пропозиції;
- сітка охоплення педпрацівників різними формами роботи;
- перспективні та поточні плани курсової перепідготовки та атестації педпрацівників;
- плани семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, гурткової роботи, розклад занять тощо;
- довідки по тематичних та фронтальних перевірках;
- картотека методичної, художньої дитячої літератури, періодичних видань, дидактичні ігри з різних розділів програми для всіх вікових груп;
- книга обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання;
- дані про кадри, курсову перепідготовку, роботу з молодими спеціалістами.
Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах, сейфі.
Адміністрація дошкільного закладу приділяє велику увагу контролю за станом ведення ділової документації, у структурі внутрішнього контролю відображені питання перевірки стану ділової документації, наслідки якої відбито в довідках і наказах.
Ці питання циклічні, повторюються періодично протягом усього навчального року.
У дошкільному закладі діловодство веде завідувачка., є секретар педагогічної ради, атестаційної комісії, загальних зборів трудового колективу.

7. Забезпечення системи та змісту в здійсненні навчально-виховного процесу (планування, комплексна реалізація програмових завдань, актуальність, ефективність застосування методів та прийомів).
Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі "Струмочок"визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу"Струмочок» на 2008 – 2013 р.р. відповідно до програми "Зернятко""Я уСвіті".Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. Щорічно у травні місяці проводиться анкетування педагогічних працівників щодо планування роботи ДНЗ «Аналіз, завдання, перспективи». Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року.
Педагоги дошкільного закладу практикують поточну форму планування; педагогічною радою затверджено календарний вид та текстова форма планування за основними режимними моментами першої і другої половини дня та розгорнута текстова форма планування за основними режимними моментами для вихователів-стажерів та молодих вихователів. При плануванні керуються принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості у дітей. Принцип цілісності та логічності допомагає вихователям вести планування з урахуванням між предметних та інтегративних зв’язків, взаємопроникнення й логічного підпорядкування всіх складових плану.
У навчально-виховному процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття ), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводяться фронтально, підгрупами чи індивідуально.
Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.
Організована навчальна діяльність планується в першу половину дня.
Розклад занять складено з урахуванням домінуючого навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної, місце проведення занять.. При організації навчально-виховного процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного матеріалу (картини, таблиці, діапозитиви), розвиваючих та дидактичних ігор, задіюють можливості розвивального предметного середовища.
Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що вихователі дошкільного закладу Курильчук Н.В.Пуршега Е.Ф..володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань.
Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.
Категорія: Мої статті | Додав: Саша (14.03.2012)
Переглядів: 8743 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz